Zarząd - tenisczarne.pl

Zarząd

Prezes - Marek Kozioł

Skarbnik - Paulina Hibner

Sekretarz - Marek Chmielewski

Członek - Cezary Kozioł

Komisja rewizyjna


Przewodniczący - Lidia Bojar Birosz

Członek - Piotr Kotys