Walne zebranie wysokość skł członkowskiej

          Po czterech latach działalności stowarzyszenia , gdzie członkostwo w stowarzyszeniu  nie wymagało żadnego wkładu finansowego (składki członkowskie), jesteśmy zmuszeni taką składkę wprowadzić zgodnie ze statutem  stowarzyszenia  oraz coraz większymi opłatami i kosztami. Jaka to będzie kwota , będzie zależało od członków stowarzyszenia, do których wyślemy ankietę z określeniem się na jaką kwotę się zdecydować. Wszystko to robimy w formie elektronicznej , gdyż głosowanie na tradycyjnym walnym zebraniu jest ze względu na restrykcje sanitarne , niemożliwe. Chciałbym Wam wyjaśnić iż składka członkowska to nie to samo  co opłata za ligę. Są to kwoty niezależne od siebie. Udział w lidze nie musi oznaczać członkostwo w stowarzyszeniu. Każdy członek stowarzyszenia po opłaceniu składki do 10.04.2021 będzie uczestniczył w profitach jakie daje członkostwo.  Składka Członkowska będzie ustalona dla każdego taka sama bez wglądu na wiek i płeć,  zaznaczam to jest składka członkowska a nie udział w lidze ani opłata za ligę! Osoby które opłacą składkę członkowską   będą mieli prawo  do (oczywiście w zależności od wysokości przyznanych środków) np.:

  • Przydziału dresów, bluz sportowych, butów sportowych, koszulek, czapek oraz innego rodzaju odzieży
  • Przydziału akcesoriów niezbędnych każdemu tenisiście tj: owijki, wibrastopy, piłki tenisowe , rakiety tenisowe,  itp.
  • Zniżki w różnego rodzaju turniejach organizowanych przez CSTZ
  • Uczestniczenie w wydarzeniach kulturalnych 

Osoby które nie opłacą składki  członkowskiej zgodnie z regulaminem i ze statutem  za rok 2021 a posiadają na wypożyczeniu sprzęt,   zarząd będzie wzywał każdego członka stowarzyszenia do zwrotu np. odzieży sportowej ponieważ odzież ta  jest przyznana z dotacji gminnej  i tylko członkowie mogli ją otrzymać Na odzież   należącą do stowarzyszenia  na chwile obecną jest  objęta 2 letnią gwarancją. 

Zaznaczam członkowie stowarzyszenia zgodnie z statutem ustalają  składkę członkowska dla wszystkich bez względu na wiek i płeć. 

Opłatę za ligę ustali zarząd. 

Algorytm ustalania składek dla danego gospodarstwa domowego za ligę 

1 osoba – 100%

2 osoba – 50%

3 osoba -0%

Przez gospodarstwo domowe rozumiemy , że członkowie mieszkają pod jednym dachem. Np. czteroosobowa rodzina mieszka na ul. „wolny wybór” w Czarnem. Jeżeli np. bracia, siostry  mają swoje rodziny i mieszkają w innym miejscu płacą składki w wysokości 100% każdy.

Ankiety będziemy przyjmowali do końca Grudnia  2020 roku. Informację o wynikach ankiety oraz o opłatach otrzymacie państwo między po nowym roku . Składki są ważnym elementem funkcjonowania stowarzyszenia , gdyż pozwalają na opłaty bieżące tj:

  • Opłata księgowej
  • Opłata konta
  • Przygotowanie kortów do sezonu ligowego
  • Wkład własny do pozyskania  dotacji gminnych i innych. 
  • Inne

Jeżeli w przypadku niekorzystnych zbiegów okoliczności , zostając tylko przy  opłacie za ligę, a ta liga nie mogłaby  funkcjonować  (np. pandemia) , to stowarzyszenie zostało by bez środków na podstawowe potrzeby wynikające z jego działalności.

Zwracamy się także do rodziców dzieci , którzy chcą by ich pociechy były członkami stowarzyszenia, by  zwracali się do nas bezpośrednio pod numer 697 995 391 lub na adres tenisczarne@gmail.com. Dzieci , które opłacą składki członkowskie będą mogły korzystać nieodpłatnie z organizowanych przez stowarzyszenie turniejów oraz treningów (ilość treningów uzależnione od wysokości dotacji) pod okiem trenerów tenisa ziemnego.

 

Link do ankiety - ANKIETA

 

Chciałbym także przypomnieć członkom stowarzyszenia regulamin korzystania z odzieży sportowej

Korzystanie ze sprzętu oraz odzieży sportowej  Czarneńskiego Stowarzyszenia Tenisa Ziemnego

1.Ze sprzętu tenisowego oraz odzieży sportowej  mogą korzystać członkowie stowarzyszenia po opłaceniu składki za bieżący rok. 

2.Obowiązkiem użytkownika sprzętu i odzieży jest dbanie o jego stan i używanie go tylko i wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem. 

3.Osoby pobierające sprzęt sportowy, odzież sportową ,buty sportowe potwierdzają podpisem

4.Wykaz sprzętu tenisowego i odzieży sportowej stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.

5.Obowiązkiem osoby pobierającej sprzęt oraz odzież jest sprawdzenie jego stanu oraz ilości zgodnie z wykazem o którym mowa w pkt.4 a w przypadku stwierdzenia jego uszkodzenia lub braku NATYCHMIASTOWE zgłoszenie tego faktu Prezesowi lub innej osobie z zarządu i spisanie Protokołu zniszczenia/braku sprzętu 

6.W razie uszkodzenia lub zagubienia sprzętu lub odzieży przez użytkownika spisuje się Protokół zniszczenia/braku sprzętu.

7.W przypadku nieopłacenia składki członkowskiej lub rezygnacji w roku bieżącym skutkować będzie natychmiastowym zwrotem sprzętu oraz odzieży sportowej  do Stowarzyszenia.  

8.Niedopuszczalne jest przekazywanie sprzętu, odzieży, obuwia innym osobom.

9.Niewypełnienie obowiązku z pkt. 5 oraz pkt. 8 skutkować będzie obciążeniem użytkownika, który pobrał sprzęt sportowy i odzież sportową.  

Data: 2020-11-09